ApărareȘtiri

Legea veteranilor din teatrele de operații se aplică din februarie, resursele bugetare sunt asigurate

Foto: Arhiva

Legea veteranilor din teatrele de operații se aplică începând cu luna februarie 2021, resursele bugetare necesare sunt asigurate și normele de punere în practică se află în stadiul de ”ultime detalii”. rezultate din procesul de transparență decizională.

”Veteran în teatrele de operații” este, conform legii promulgate în luna august, personalul care a participt  ”cel puţin 120 de zile, neîntrerupt sau cumulativ, la acţiuni militare, misiuni şi operaţii desfăşurate în teatre de operaţii/zone de misiuni.

Răniţilor, militarilor invalizi, civililor invalizi, personalului participant care a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice li se atribuie calitatea de ‘Veteran din teatrele de operaţii’, indiferent de durata participării.

Veteranii din teatrele de operații (care nu sunt invalizi, răniți sau nu au dobândit afecțiuni afecţiuni fizice şi/sau psihice în urma participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii) au dreptul la o sumă forfetară lunară, neimpozabilă, în procent de 25% din salariul de baza minim brut pe ţară garantat în plată atunci când sunt în activitate.

De asemenea, veteranii au dreptul la o indemnizaţie lunară, neimpozabilă, în valoare de 1.000 de lei, după trecerea în rezervă sau retragere.

Militarii invalizi şi civilii invalizi în urma participării la acțiuni militare, misiuni operații beneficiază de o indemnizație lunară de invaliditate: pentru gradul I de invaliditate, două câştiguri salariale medii brute; pentru gradul II de invaliditate, 1,5 câştiguri salariale medii brute; pentru gradul III de invaliditate, un câştig salarial mediu brut.

Cei încadraţi în gradul I de invaliditate beneficiază şi de o indemnizaţie lunară pentru însoţitor, egală cu câştigul salarial mediu brut.

Veteranii răniți în cadrul acţiunilor militare, misiunilor şi operaţiilor, precum şi cel care a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice ca urmare a participării la acţiuni militare beneficiază, pe lângă celelalte drepturi stabilite conform legii, de o indemnizaţie lunară în cuantum de două câştiguri salariale medii brute.

Răniţii, militarii invalizi, civilii invalizi şi personalul participant care au dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice se menţin, se încadrează ori se reîncadrează, după caz, în categoria de personal/corpul militar căreia/căruia îi aparţine, la cerere, în instituţiile din care fac/au făcut parte, în funcţii militare sau civile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei respective.

Ei beneficiază de  tratament şi/sau asistenţă psihologică în ţară sau în străinatate, în cazul în care afecţiunile nu pot fi tratate în ţară, cu suportarea cheltuielilor de la buget.

Cine nu beneficiază de lege?  Personalul participant rănit, invalid, cel care a dobândit alte afecţiuni fizice şi/sau psihice din cauza participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, familia şi urmaşii acestuia, în situaţia în care rănirea, invaliditatea, afecţiunea fizică şi/sau psihică ori decesul au survenit ca urmare a săvârşirii de către acesta, cu intenţie, a unei fapte ce constituie infracţiune, pedepsită potrivit legii române.

La intrarea în vigoare a legii se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006.