ApărareImportant

Guvernul modifică din nou Statutul cadrelor militare

Foto: MApN Oficial

Subofiţerii în activitate provin din soldați şi gradați profesioniști în activitate, în rezervă sau cu statut de rezervist voluntar, absolvenți ai studiilor liceale cu diplomă de bacalaureat sau postliceale ori superioare, corespunzătoare specialităților militare și ai cursului de formare a subofiţerilor, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, conform unei modificări a Statutului cadrelor militare, care se se aprobă prin OUG, în ședința de joi a Executivului.

Pentru subofițerii în activitate nu se aplică limita de vârstă de 45 de ani la  SIE și SPP.

  • UPDATE: Guvernul a aprobat Ordonanța De Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
  • UPDATE 2: Ordonanța a fost publicată în Monitorul Oficial 268/28.III.2024, partea I.

De asemenea, ca o noutate, subofiţerii în activitate provin si din absolvenți ai învățământului superior medical la programele de licență «Asistent medical generalist» cu diplomă de licență sau ai școlilor sanitare postliceale cu diplomă de bacalaureat și certificat de calificare profesională, organizate în cadrul instituțiilor civile de învățământ, școlarizați pentru nevoi ale MApN.

Limita de vărstă de 45 de ani la ofițerii în activitate proveniți din maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti, în activitate, absolvenţi cu diplomă de licenţă ai instituţiilor civile de învăţământ superior, cu profil corespunzător specialităţilor militare se elimină în cazul SIE și SPP Până acum, reglementarea funcționa pentru MAI, STS și SRI.

Tot pentru SIE și SPP, această prevedere va funcționa pentru absolvenții cu diplomă de licenţă ale unei instituţii de învăţământ superior, cu profil corespunzător specialităţilor militare, au promovat testele de aptitudini şi îndeplinesc celelalte condiţii stabilite prin ordin al miniştrilor sau şefilor instituţiilor componente ale sistemului apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, dar și pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti, în rezervă sau cu statut de rezervist voluntar,  care au absolvit cu diplomă de licenţă.

Conform noilor modificări ale Statutului cadrelor militare, ofițerii în activitate provin și din absolvenți ai anului IV de studii din cadrul instituțiilor civile de învăţământ superior cu durata studiilor mai mare de 4 ani, școlarizați pentru nevoi ale instituțiilor de apărare, ordine publică și siguranță națională, în condiții stabilite prin ordin al conducătorului instituției;

O modificare importantă vizează ofițerii, maiștrii militari și subofițerii din MAI, care nu mai pot trece în rezervă sau direct în retragere dacă sunt clasaţi „apt limitat” de comisiile de expertiză medico-militară. 

Astfel, în ultimul articol al OUG, respectiv articolul 7, se spune: La articolul 109, după alineatul 16 se introduce un nou alineat, alineatul 17, cu următorul cuprins:: „Dispozițiile art. 85 alin. 1 lit. c) nu se aplică ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor din Ministerul Afacerilor Interne”.

Articolul  85 alin. 1 lit. c) din Legea privind Stattul cadrelor militare (în vigoare) prevede: : ”1)Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate pot fi trecuţi în rezervă sau direct în retragere, după caz, în următoarele situaţii:c)sunt clasaţi “apt limitat” de către comisiile de expertiză medico-militară, cu excepţia situaţiei în care a intervenit menţinerea în activitate în condiţiile art. 21 alin.4”.

  •  O stare sumbră a profesiei de militar

 Numărul demisiilor din armată se menține la cote crescute,  tinerii militari în special ofițerii ingineri și soldații și gradații profesioniști, părăsesc sistemul, în mare măsură din motive pecuniare, recunoaște MApN. Doar în 2022 s-au înregistrat  peste 2.700.

A scăzut constant numărul de potențiali candidați la profesia militară. Deși nivelul de exigență al testelor aptitudinale, fizice și psihologice a fost adaptat în funcție de nevoi și posibilități, între 25% și 35% dintre candidați nu îndeplinesc cerințele minime pentru desfășurarea activității în mediul militar.

Deficitul major de personal este în corpul subofițerilor și maiștrilor militari,  ”stratul de mijloc al organizației militare, categoria cea mai numeroasă a cadrelor militare, care asigură funcționarea structurilor combatante și a celor tehnice de suport logistic, structuri esențiale pentru îndeplinirea misiunilor armatei”.

Soldații și gradații profesioniști sunt categoria cea mai afectată de demisii și de contextul eoonomic actual, mai recunoaște MApN.

  • O lege modificată de 37 de ori

Actualul Statut al cadrelor militare este obiectul unei legi din 1995, care a fost modificată de 37 de ori.

Ca proiect de lege (nu ca OUG) SE pe lista priorităților legislative ale guvernului, cu termen de prezentare în Executiv în luna martie și de finalizare a procedurii legislative în luna mai.

”Pentru militarii în activitate este nevoie de o adaptare legislativă a statutului profesional. Armata este un jucător important în piața concurențială a muncii. Dincolo de satisfacția personală pe care o au militarii, știind că sunt parte a apărării naționale, dincolo de camaraderia dintre militari care se construiește în cazărmi și poligoane, este nevoie și de o regândire a statutului profesional și de o susținere adecvată pe care instituția apărării trebuie să o ofere celor care o deservesc. Atragerea resursei umane de calitate necesită menținerea armatei în rândul angajatorilor căutați din țara noastră”, declara recent generalul Gheorghiță Vlad. șeful Statului Major al Apărării.