InfrastructurăȘtiri

STS caută subofițeri-operatori pentru serviciul 112

Foto: Arhiva

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) caută subofițeri -operatori pentru serviciul 112, în vederea constituirii unei rezerve de personal, limita de vârstă a candidaților fiind de 40 de ani (la data depunerii dosarului pentru selecție).

  • Condițiile de înscriere sunt: 

– să cunoască foarte bine și să aibă capacitatea de a se exprima clar și corect în limba română;

– media de cel puțin 7,00 (șapte) la disciplina limba și literatura română în clasele a IX – XII pentru absolvenții învățământului de zi, respectiv în clasele IX – XIII pentru absolvenții învățământului seral/frecvență redusă/absolvenții învățământului de zi profil pedagogic, care au studiat cinci ani de liceu. Media se stabilește prin calcularea mediei aritmetice a mediilor anuale obținute pe parcursul învățământului liceal la disciplina limba și literatura română; sunt exceptați de la această condiție candidații absolvenți ai studiilor universitare de licență.

– media examenului de bacalaureat să nu fie mai mică de 7,00 (șapte);

– să fie dispuși pentru desfășurarea activității cu ajungerea la locul de muncă în maximum 90 de minute;

– să nu fi fost condamnați penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune săvârșită cu intenție, să nu fi executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni din culpă și să nu fie în curs de cercetare sau judecată într-un dosar penal.

Concursul cuprinde trei probe eliminatorii – pregătirea fizică, examinarea psihologică, interviu profesional, o probă teoretică, una practică și evaluarea cunoștiințelor de limbi străine.

Nota minimă de promovare a fiecărei probe din cadrul examinării profesionale și a evaluării cunoștințelor de limbă străină este 7,00.

Înscrierile se fac pănă pe 25 iaunuarie 2023.

Participarea și promovarea selecției pentru constituirea unei rezerve cu subofițer operator „112” nu presupune și ocuparea unui post, acest lucru realizându-se în funcție de nevoile și prioritățile instituției, în ordine descrescătoare a mediilor obținute la examenul profesional și cu respectarea prevederilor legislative, a precizat STS.