ApărareȘtiri

Polițiștii vor sta obligatoriu cinci ani în prima funcție, stagiul se va majora

Foto: Poliția Română Oficial

Polițiștii vor face face un stagiu obligatoriu de cinci ani în prima funcție primită în urma încadrării directe, reîncadrării, finalizării cursurilor instituțiilor din cadrul MAI sau transferului, prevede o modificare din Legea 360/2002 privind Statutul Polițistului, care urmează să intre în dezbatarea Camerei Deputaților, după ce a fost votată de Senat.

În perioada de cinci ani de la numirea în prima funcție, raportul de serviciu al polițiștilor nu se poate modifica prin delegare, detașare, mutare sau transfer. Situațiile de excepție privesc reorganizarea unității sau împrejurările ”justificate/excepționale, stabilite prin ordin al ministrului Afacerilor Interne”.

De asemenea, delegarea, detașarea, mutarea sau transferul se vor putea opera, ca excepție, după îndeplinirea a minim jumătate din stagiul obligatoriu de cinci ani.

Reglementarea în vigoare din lege arată că stagiul obligatoriu în prima funcție pentru persoanele care primesc statutul de polițist prin reîncadrare, încadrare directă sau transfer, este de ”cel puțin doi ani de la numire, cu excepția situației în care intervine reorganizarea unității”.

Conform Legii 360/2002, reîncadrările ca polițiști se fac în raport cu nevoile operative ale MAI,  pentru ocuparea funcțiilor de execuție vacante și privesc persoanele cărora ”le-au încetat raporturile de serviciu în condițiile art. 69 alin. (1) lit. b)d)-f) și j), care au studii corespunzătoare cerințelor postului și îndeplinesc condițiile legale, potrivit categoriei din care au făcut parte”.

Ca excepție, pentru reducerea deficitului de polițiști din MAI, pot fi încadrate direct sau transferate din instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe funcții de execuție vacante de polițist, persoane cu studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condițiile legale.

În prezent, proiectul de lege care conține aceste modificări ale Statutului Polițistului se află în faza primirii de avize și rapoarte de la comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților.